Daňové priznania

komplexná správa vašich daní, miezd a odvodov

Daňové správy

Praktická rada

Založenie eseročky rýchlo a lacno23.04.2018viac ...
01.01.1970viac ...
archív daňových správ ...archív praktických rád ...
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A - daňovníci, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti v SR aj zo zahraničia
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty
  • súhrnný výkaz DPH
  • daň z motorových vozidiel
  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti (štvrťročný)
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov zo závislej činnosti (ročné)
  • žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskeho spoločenstva (realizuje sa len elektronickými prostriedkami)
  • žiadosť o vrátenie dane z príjmu z ČR a Nemecka (vypracovanie daňového priznania a komunikácia so zahraničným daňovým úradom)

NOVINKA !

Na základe splnomocnenia  zabezpečíme elektronické odoslanie dokumentov (zaručený elektronický podpis) na daňový úrad v celej SR - súhrnný výkaz, DPH, daň z príjmov, prehľad, hlásenie.

 © 2010 Dapos.sk