komplexná správa vašich daní, miezd a odvodov

Daňové správy

Praktická rada

Založenie eseročky rýchlo a lacno16.04.2013viac ...
Vybavenie živnostenského listu16.04.2013viac ...
Opatrovateľky v Rakúsku28.02.2011viac ...
Výdavky na motorové vozidlo07.01.2011viac ...
archív daňových správ ...archív praktických rád ...

Daň z motorových vozidiel

07.01.2011
  • povinnosť podať daňové priznanie za rok 2010 je do 31.1.2011
  • v uvedenom termíne je potrebné daň aj zaplatiť
  • daň sa platí za mesiace, v ktorých bolo vozidlo používané na podnikanie
  • daň platí aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla (ak v technickom preukaze nie je uvedený zamestnanec, ale napr. jeho brat, tak vtedy zamestnávateľ za vozidlo daň neplatí)
  • daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 €, je povinný platiť štvrťročné preddavky na rok 2011, ak predpokladaná daň presiahne 8 292 €, platí mesačné preddavky
  • pri určení preddavkov sa vychádza zo sadzieb dane vo VZN pre rok 2011. Prešovský a Trenčiansky kraj sadzby dane pre rok 2011 neupravovali, ostatné kraje zvyšovali sadzby, preto treba pri výpočte preddavkov postupovať podľa sadzieb platných pre rok 2011
  • pozor na oznamovaciu povinnosť - do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti


© 2010 Dapos.sk