komplexná správa vašich daní, miezd a odvodov

Daňové správy

Praktická rada

Založenie eseročky rýchlo a lacno16.04.2013viac ...
Vybavenie živnostenského listu16.04.2013viac ...
Opatrovateľky v Rakúsku28.02.2011viac ...
Výdavky na motorové vozidlo07.01.2011viac ...
archív daňových správ ...archív praktických rád ...

Výdavky na motorové vozidlo

07.01.2011
Častou otázkou, s ktorou sa na nás živnostníci obracajú je to, či auto majú zapísať v evidencii motorových vozidiel na IČO alebo na rodné číslo.

Výdavky za používanie motorového vozidla možno uplatniť dvoma spôsobmi:

1. daňovník na cestovanie využije vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku. V tomto prípade uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy (v súčasnosti 0,183 €/1 km)

2. auto zaradí do obchodného majetku - vo výdavkoch si uplatní odpisy motorového vozidla a výdavky na spotrebované pohonné látky. Živnostník sa musí sám rozhodnúť, ktorý z týchto dvoch spôsobov je pre neho výhodnejší.

Teda nie je rozhodujúce, či je auto zapísané v evidencii motorových vozidiel na IČO alebo na rodné číslo, ale aký spôsob účtovania a uplatnenia výdavkov si živnostník zvolí.

Ak chcete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás.© 2010 Dapos.sk