Účtovníctvo

komplexná správa vašich daní, miezd a odvodov

Daňové správy

Praktická rada

Založenie eseročky rýchlo a lacno23.04.2018viac ...
01.01.1970viac ...
archív daňových správ ...archív praktických rád ...

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • účtovná závierka - výkazy a spracovanie daňového priznania
 • 

Daňová evidencia - vedie daňovník, fyzická osoba, ktorý svoju činnosť vykonáva bez zamestnanca a v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol príjmy nepresahujúce 170 000 eur

 • evidencia o príjmoch a výdavkoch
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • spracovanie daňového priznania
 • 

Podvojné účtovníctvo

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • analytická evidencia
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • účtovná závierka - výkazy a spracovanie daňového priznania
 • 

 Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie.© 2010 Dapos.sk