Účtovníctvo

komplexná správa vašich daní, miezd a odvodov

Daňové správy

Praktická rada

Založenie eseročky rýchlo a lacno16.04.2013viac ...
Vybavenie živnostenského listu16.04.2013viac ...
Opatrovateľky v Rakúsku28.02.2011viac ...
Výdavky na motorové vozidlo07.01.2011viac ...
archív daňových správ ...archív praktických rád ...

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • účtovná závierka - výkazy a spracovanie daňového priznania
 • 

Daňová evidencia - vedie daňovník, fyzická osoba, ktorý svoju činnosť vykonáva bez zamestnanca a v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol príjmy nepresahujúce 170 000 eur

 • evidencia o príjmoch a výdavkoch
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • spracovanie daňového priznania
 • 

Podvojné účtovníctvo

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • analytická evidencia
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie záznamov u platiteľa DPH, daňové priznanie DPH a súhrnný výkaz
 • účtovná závierka - výkazy a spracovanie daňového priznania
 • 

 Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie.© 2010 Dapos.sk